IRIS Associated Corporation
Điện thoại: +886-2-27139042
Số fax: +886-2-27181213
Địa chỉ: 4 Room, 10F, No. 197, Sec.4, Nanking E RD. , Taipei, Taiwan
Bạn đang ở đây: Trang Chủ -> Sản Phẩm -> May Trường hợp máy cuộn ->

Trường hợp cuộn - 4011530

Mô Hình: 4011530
Trường hợp cuộn

Tên sản phẩm

TRƯỜNG HỢP cuộn

Mã số

4011530

Mô tả

TRƯỜNG HỢP cuộn FITS VIVKING

Máy may:

100, 150, 190, 990, 1020, 1070,3300, 3320, 5430, 5530, 6570


Yêu cầu Bây giờ +Yêu cầu Bây giờ -
Italian, Italiano