IRIS Associated Corporation
Điện thoại: +886-2-27139042
Số fax: +886-2-27181213
Địa chỉ: 4 Room, 10F, No. 197, Sec.4, Nanking E RD. , Taipei, Taiwan
Bạn đang ở đây: Trang Chủ -> Sản Phẩm -> Máy may bộ phận ->

Cam ngăn xếp bánh răng - 93-040708-91

Mô Hình: 93-040708-91
Cam ngăn xếp bánh răng

Tên sản phẩm

CAM STACK GEAR

Mã số

93-040.708-91

Mô tả

CAM STACK GEAR FITS PFAFF

Máy may:1222, 1222E


Yêu cầu Bây giờ +Yêu cầu Bây giờ -
Italian, Italiano