IRIS Associated Corporation
Điện thoại: +886-2-27139042
Fax: +886-2-27181213
địa chỉ: 4 Room, 10F, No. 197, Sec.4, Nanking E RD. , Taipei, Taiwan
Bạn đang ở đây: Trang chủ -> Sản phẩm -> Kim tấm ->

Kim tấm - 785609009

Mô Hình: 785609009
Kim tấm

Tên sản phẩm

KIM tấm

Mã số

785609009

Mô tả

KIM tấm FITS JANOME

Máy may:

104D, 134D, 234, 234D, 303, 304D

334, 334D, 434, 434D & 435


Yêu cầu Bây giờ +Yêu cầu Bây giờ -
Italian, Italiano