IRIS Associated Corporation
Điện thoại: +886-2-27139042
Số fax: +886-2-27181213
Địa chỉ: 4 Room, 10F, No. 197, Sec.4, Nanking E RD. , Taipei, Taiwan
Bạn đang ở đây: Trang Chủ -> Sản Phẩm -> Kim tấm ->

Kim tấm - XB1555001

Mô Hình: XB1555001
Kim tấm

Tên sản phẩm

KIM tấm

Mã số

XB1555001

Mô tả

KIM tấm FITS BROTHER MÁY MAY:3034D


Yêu cầu Bây giờ +Yêu cầu Bây giờ -
Italian, Italiano