IRIS Associated Corporation
Điện thoại: +886-2-27139042
Số fax: +886-2-27181213
Địa chỉ: 4 Room, 10F, No. 197, Sec.4, Nanking E RD. , Taipei, Taiwan
Bạn đang ở đây: Trang Chủ -> Sản Phẩm -> Máy may bộ phận ->

Tape Binder - A4S

Mô Hình: A4S
Tape Binder
Đây là bện chất lượng hàng đầu hay băng dính cho máy may công nghiệp.
Băng dính Điều này sẽ phù hợp trên nhiều máy: Juki, Brother, Singer, và nhiều người khác.
Máy và chất kết dính này gấp nửa băng quanh vải.

Chúng tôi có các kích thước như sau:
Băng kích thước kích thước Hoàn tất
3/8 "9.5mm 4.5mm
1/2 "12,7 mm 6.0mm
5/8 "15.9mm 7.5mm
3/4 "19mm 9
7/8 "22.2mm 10.5mm
1 "25mm 12mm
Yêu cầu Bây giờ +Yêu cầu Bây giờ -
Italian, Italiano